Wanneer u niet tevreden bent over de zorg die u wordt geboden of er zijn andere zaken in het contact met Fundament, dragers in zorg die volgens u anders of beter kunnen, dan is het goed daarover met Fundament, dragers in zorg te praten. Wij nemen uw klachten serieus. Daarmee kunnen wij vaak samen de meeste problemen oplossen. Het is goed wanneer beide partijen in een gesprek samen kijken hoe de begeleiding beter kan.

De klachtencommissie bij Fundament, dragers in zorg

Wanneer wij er samen niet uitkomen, dan kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Quasir BV. Quasir BV is specialist in onafhankelijke klachtenbemiddeling en afhandeling voor organisaties die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die vallen onder de Wet Klachtrecht Cliƫnten Zorginstellingen. Fundament dragers in zorg vindt het belangrijk de klachten te laten behandelen door deze onafhankelijke klachtencommissie. De leden van deze klachtencommissie zijn niet in dienst van Quasir BV of Fundament, dragers in zorg.
Je mag je klacht ook altijd direct indienen bij de klachtencommissie.

Hoe kun je een klacht indienen?

Klachten moeten schriftelijk en met een goede motivatie / uitleg worden opgestuurd naar de klachtencommissie. Zet in de brief ook je naam en adres en plaats onderaan de brief ook je handtekening. Geef in de brief aan wat de reden is van de klacht. Het adres van de klachtencommissie is:
Quasir BV
Postbus 1021
7940 KA Meppel

Zet op de envelop "vertrouwelijk". Je ontvangt binnen een week bericht van ontvangst van jouw brief, informatie over de klachtenprocedure en informatie over de samenstelling van de klachtencommissie.