Fundament Dragers in zorg is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten en relaties van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Dragersinzorg.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Deze website volgt de richtlijnen van het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

In het kader van haar dienstverlening, wanneer u informatie aanvraagt, producten of diensten bestelt of anderszins contact heeft met Fundament Dragers in zorg, legt Fundament Dragers in zorg gegevens vast. Fundament Dragers in zorg gebruikt deze gegevens voor het voorbereiden, uitvoeren en factureren van de overeenkomst en het toesturen van de aangevraagde informatie. Daarnaast legt Fundament Dragers in zorg gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten van Fundament Zorg. Hierbij tracht Fundament Zorg rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen aanbiedingen of informatie wilt ontvangen, dan kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres intrekken of uw gegevens laten blokkeren door een brief te sturen naar Fundament Dragers in zorg, Wickenburghseweg 70, 3997 MX 't Goy of dit in een email aan te geven aan info@dragersinzorg.nl. Gegevens verstrekt aan Fundament Dragers in zorg worden in geen geval verstrekt aan derden.